Tupou Tertiary Institute awards 162 graduates

Tupou Tertiary Institute has awarded 162 students with bachelor and diploma certificates on September 13 at the Free Wesleyan’s Centenary Church in Kolomotu’a.

The institute offers New Zealand accredited study programs in cooperation with Whitireia New Zealand, Wellington Institute of Technology and Bethlehem Tertiary Institute.

The graduation ceremony brought hundreds of students, family members, teachers and guests together.

Her Royal Highness Priness Pilolevu Tuita was the guest of honour and gave this year’s graduation speech.

Students were awarded in the following area of studies:

Whitireia New Zealand Programmes
Certificate in Office Administration and computing Intermediate
Certificate in Office Administration and computing Advance
Certificate in Information Technology
Diploma in Information Technology Level 5
Diploma in Information Technology Level 6
NZ Diploma in Business

Wellington Institute of Technology
National Diploma in Architectural Technology

Bethlehem Tertiary Institute
Certificate in Teaching Studies
Diploma in Teaching Studies

Graduation List:
Bachelor in Information Technology
 1. Richard Washington Maileseni
 National Diploma in Architectural Technology
 1. ‘Alaivahamama’o MAKAHOKONIU
 2. ‘Atelaite Heumalua VI
 3. Dennis Hanna NAITOKO
 4. Finea’akakala Fiena COCKER
 5. Holocene Maxfield UATA
 6. Jonathan Fanguna I TAUMOEFOLAU
 7. Launceston Halaifonua PALU
 8. Moala Sosaia ‘OFA
 9. Pauteni VAITAKI
 10. Penisimani Talitaufa Fuikefu LOMU
 11. Sione Fifita VAKA
 12. Sione Fonokalafi ‘AISAKE
 13. Sionevaka Hao He TAUKE’AHO
 14. Sitaleki Paula MOA
 15. Sitaleki Siu Ki Tu’a TONGA
 16. Taufa Fisi’inaua TE’EKIU
 17. Tu’ivailala Paseka ‘ALOUA
New Zealand Diploma in Business
 1. ‘Elina Masalu Lile Vitina ‘O Polani FAKAKOVIKAETAU
 2. ‘Ofa Ki Magellan LAFO’OU
 3. ‘Uheina Leivaha ‘OLIVETI
 4. Angahiki ‘AHOLELEI
 5. Charlie ‘Alifeleti Pita TU’IHALAMAKA
 6. Kalotoni KOFELOA
 7. Longoa’ame’e Christine TUPOU
 8. Losaline To’ofohe KAVA
 9. Lusia Michelle KAITAPU
 10. Malia ‘Atelaite Tanisiki UELE
 11. Mele Nukonuka TIMANI
 12. Mele Vileti ‘Ulukifonua HUFANGA
 13. Michael Jason PO’ULIVA’ATI
 14. Uesile Taufa PONGI
 15. Va’inga-Moe-Atu-‘I-Moana PONGI
 16. Mosese FOTOFILI
 17. Sione Mo’unga ki he Loto KAUFONONGA
 18. Soana Maria Guadalupe KIOA
 19. Patrick Limueli Faiva LATU’ILA
 20. Tofa-‘I-‘Autea Mafi
 21. Tamanu Folauhola Mei Haimale MASILA
 22. ‘Ana Kele’a Fatima MOA
 23. Siosiua Maleisini SALT
 24. Manoa Ngapulou -‘A-Fe’ofa’aki SAVIETI
 25. Semisi ‘Akileosi TUPOU
 26. Lakaatu Ki Falemasiva FA’ASISILA
 27. Sione Finau HA’ANGANA JR
 28. Petilisa Tapealava KOLO
 29. Vea LEHA
 30. Ma’u Kakala Manatu-Ki-Muliva SOAKAI
 31. Tohu’ia MAILAU
Certificate in Information and Technology (CIT)
 1. Benjamin MANUKIA
 2. Fuka ‘I Mahola TONGAMOA
 3. Joan Maud SULI
 4. Kalolaine Nunia Fifita KAIVAHA
 5. Pupunu Kainga VAKATAPU
 6. Taniela Vaka-Uta-Kakala MANU
 7. Fe’aomoeata PALU
 8. Misinale Tu’amelie Ki-he Lotu FIFITA
 9. Fe’ofa’aki Feinga Lotu Lelei MOALA
 10. Lupe Tu’ulelei TAUFA
 11. Ma’ake Living Ki Muli LOLOHEA
 12. Melevesi MAHE
 13. ‘Ioane Mateaki-He-Lotu KAUVAKA
 14. ‘Uluakifononga Kalevalio ‘O Patelesio MAFI
 15. Malia Telesia Maliafusi MELEKIOLA
 16. Williams ‘Evelati MINONETI
 17. ‘Uluaki Tangata ‘o Tonga Tu’amelie TAMALE
 18. Fane TAUFA
 19. Stanley He ‘I Vaha MOSA’ATI
 20. Kaloni VEHIKITE
 21. Kalolaine Mafi HEFA
 22. ‘Ana Lepolo HELANI
 23. Tevita Filimone TUPOU
 24. Siosiua Lolohea Kaihau HOLANI
 25. ‘Ilaisaane Lupe KATOA
 26. Lolohea ‘O Vava’u MAFILE’O
 27. Malia Mo’unga ‘Ulufeholoi FINE’ISALOI
Diploma in Information Technology
 1. Lasini Pau FA’U
 2. Lauti NA’ANIUMOTU
 3. Linda Beatrice LEA
 4. Lisiate TovoFIFITA
 5. Mele UATE
 6. Sateki Kali KAUFUSI
 7. Silivenusi Lavulavu SAMATE
 8. Talavao PEPA
 9. Tangikina Nicole SOAKAI
 10. Taniela Hector Hamoni MAKAAFI
 11. Linita FILIKITONGA
 12. Tevita Makameimoana PITA
 13. Lauaki Tevita Tofua-‘I-Pangai LUANI
 14. Lisiate Prescott SIKULU
 15. Charles Kirk Poutama ‘I ‘Otautahi MAFI
 16. Tonga Ma’u Lo’au FANGUPO
 17. Taniela Feleti TONGA
 18. ‘Ana Mafatua ‘I MO’UNGA
 19. Chen Long TOHI
 20. Malia Selei FUIMAONO
 21. Salesi Kaufusi KAUVAKA
 22. ‘Ana Manu TU’UNGAFASI
 23. ‘Etimani TALIVAKAOLA
Diploma in Information Technology
 1. Abner ‘Otukolo TOKAI
 2. Jessica Lokamina ‘O KAVA
 3. Kolosia TALAMAI
 4. Kulaea Seleima LAVAKI
 5. Lauti NA’ANIUMOTU
 6. Lisala Mafile’o Vakautakakala FIFITA
 7. Mele Manu FE’AO
 8. Mele Pikivai FILIAI
 9. Mele UATE
 10. Pasiaka Vuna ‘ENOSI
 11. Sione Heamani To ‘I Moana ‘OVA
 12. Taniela Feleti TONGA
 13. Victor Vaka Ua TUFUI
 14. Sateki Kali KAUFUSI
 15. ‘Ilaisaane Vaihola TAU’ATAINA
 16. Lasini Pau FA’U
 17. Christy Elizabeth TUFUI
 18. Linda Beatrice LEA
 19. Monalisa LIU
 20. Pohiva Tevita Tu’amoheloa PONGI
 21. ‘Etimani TALIVAKAOLA
 22. Tangikina Nicole SOAKAI
 23. ‘Akanete Pupungatoa LEONE
 24. Filisione Fehoko SEVAKI
 25. Tevita Fotofili FIFITA
Certificate in Office Administration and Computing (Intermediate)
 1. ‘Inaise Falekakala HAUKINIMA
 2. ‘Olivia Luva Ki Halakakala ‘ETE’AKI
 3. Linda Green Rose VAKA
 4. Mele Lolofi TUPOU
 5. Pelepetua PUSIAKI
 6. Salalini Veisinia VAILEA
 7. Seini Telesia ‘o Loto Idaho TAU’ATAINA
National Certificate in Business Administration and Computing LEVEL 3
 1. ‘Inaise Falekakala HAUKINIMA
 2. Mele Lolofi TUPOU
 3. Pelepetua PUSIAKI
 4. Salalini Veisinia VAILEA
 5. Seini Telesia ‘O Loto Idaho TAU’ATAINA
Certificate in Office Adminstration and Computing (Advanced Level 4)
 1. ‘Alapasita Leha’uli
 2. Lupe Tu’ulelei Taufa
 3. Mele Hemani Falepaini
 4. Sulieti Tu’ineau
National Certificate in Business Administration and Computing Level 4
 1. ‘Alapasita Leha’uli
 2. Lupe Tu’ulelei Taufa
 3. Mele Hemani Falepaini
 4. Senitila Lamipeti Sulunga
 5. Sulieti Tu’ineau
Diploma of Teaching Studies
 1. Fakafo’ou ‘ALOFI
 2. Evaleti FALEVAI
 3. Fetu’umamana FIFITA
 4. Uili FINAU
 5. Lesley FINEANGANOFO
 6. Mele LATINIPULU
 7. Lotomo’ua MALUA
 8. Leihulu MAKASINI
 9. Makeleta PONGI
 10. Malakai SAMATE
 11. Seini Toa Filimoe’unga TANGINOA
 12. Luseane TAUFA
 13. Ana TU’IPULOTU
 14. Mele TU’ITAVUKI
 15. Naomi TU’IVAI
 16. Lupeselu TUPA
 17. Ta’e’iloa ‘I Vahanoa TUPOU
 18. Sinipata ‘UHILA
 19. Amelia Kafoa VAKA
 20. Vaiuku VONI
 21. ‘Ana Malia VAIANGINA
 22. Seini Vaomapa Malungahu HU’AVI
Certificate of Teaching Studies
 1. Maliana HEFA/HOEFT
 2. Sisilea VA’ENUKU
 3. Vahanoa NOFOMULI
 4. Luseane MAFI

Sometimes when a business is growing, it needs a little help.

Right now Kaniva News provides a free, politically independent, bilingual news service for readers around the world that is absolutely unique. We are the largest New Zealand-based Tongan news service, and our stories reach Tongans  wherever they are round the world. But as we grow, there are increased demands on Kaniva News for translation into Tongan on our social media accounts and for the costs associated with expansion. We believe it is important for Tongans to have their own voice and for Tongans to preserve their language, customs and heritage. That is something to which we are strongly committed. That’s why we are asking you to consider sponsoring our work and helping to preserve a uniquely Tongan point of view for our readers and listeners.

Latest news

Related news