Ha he fakamaau’anga fefine hoka hele he Kalapu ‘Ulutea.

Na’e ha ‘i he fakamaau’anga polisi Nuku’alofa ha fefine ta’u 33 he uike kuo ‘osi Pulelulu ko hono ‘aho 4 fekau’aki mo hano hoka hele’i ‘o ha ongo tautehina mei Pea.

Kuo faka’ilo ‘a Taliangi Leveni ‘o Kolofo’ou ki he fakatupulavea hili ‘eni ha tukuaki’i’ o pehe ne ne hoka hele’i ‘a Sesilia ta’u 37 mo ‘Ofa Tauelangi ta’u 18 mei Pea ‘i he ‘aho 10 ‘o Me taimi 12.30 hengihengi ‘i mu’a ‘i he Kalapu ‘Ulutea ‘i Kolofo’ou.

Na’e ‘i ai ha ngaahi ‘ata ‘o e taha ‘o e ongo kaunanga fua hia ni ne tuku hake ia ki he Feisipuka pea matavave foki hono tufaki ‘o taku ‘e he tokolahi ko e hoka hele ko ‘eni ko e fai ‘e he kau tangata Tonga ne tipooti  kinautolu mei Amelika pea na’a nau kona ‘i he taimi ne fai ai ‘a e hoka hele ni. 'Oku 'ikai mo'oni e tukuaki'i 'o pehe ko e fai 'e he  kau tipooti mei 'Amelika 'ae hoka ko 'eni fakatatau ki he fakamatala mei he kau polisi.

Na’e ‘ave ‘e he Kaniva ‘a e ngaahi ‘ata ko ‘eni ki he kau polisi Tonga ‘o kole ange ke nau faapapau’i mai pe ko e mo’oni ‘a e ngaahi tukuaki’i pea mo e ‘u ta ko ‘eni.

 ‘I ha tali ‘a Sia Adams ko e ‘Ofisa Fetu’utaki fakamitia ia ‘a e kau polisi na’a ne fakapapau’i ko e hoka hele ko ‘eni ko Leveni ia na’a ne fai. Na’e ‘ikai ha lave ‘i he fakamatala ‘a Adams  ki ha kaunga ‘a ha kau tipooti mei ‘Amelika ki he ‘ohofi ko ‘eni. Na’e pehe ‘e Adams na’e launga ‘a Sesilia ‘o pehe na’e hoka ia ‘i hono ihu ‘i he taimi tatau ne hoka ‘a Ofa ‘i hono funga uma.

‘Oku pehe ko e fononga atu ‘eni ‘a e ongo mamahi ke foki ki ‘api mo e hoko ‘a e fakatamaki ni.