Ikai ke vela fale 'oku nofo ai 'Akilisi Pohiva

Na’e lipooti ‘e he mitia fakaloto fonua na’e vela ‘a e fale nofo’anga ‘o ‘Akilisi Pohiva ko e taki ia ‘o e Paati Temokalati ‘a e ‘Otu Motu Anga’ofa ‘i he hengihengi Sapate 1 ‘o Sune.

Ka kuo pehe mei he taha ‘o e ngaahi ‘ofefine ‘o ‘Akilisi,  ‘Iolani Pohiva ne fuoloa e hiki ia 'a 'Akilisi mo e hoa, Neomai mei he 'api ni. 

Ko e fale ni nae vela 'o ka'anga malie pea ne tupu mei ha maumau faka'uhila  fakatatau ki he fakamatala kuo tuku mai ki he Kaniva.

Ko e fale fakatatau kia 'Iolani na'e langa ia 'e 'Akilisi i he 1985 hili hono tuli ia mei he ngaue fakapule'anga. Ka ne fuoloa 'e na hiki 'a kinaua mei ai mo Neomai ki Hala'ovave ki he 'api 'a hona foha ko Siaoisi 'o nofo ai.

Ko e hiki 'eni kae 'aluhake 'a e fefine 'oku 'ofefine 'aki pe 'e Akilisi 'o nofo ia 'i he fale ni.

‘Oku pehe ne ‘alu ia mo ha tokotaha ki he lotu hengihengi ‘i he Sapate ko 'eni kae hoko ‘a e vela ko ‘eni.

Ka ne vave foki hono lele’i ‘o na ‘a e fakamatala ni ‘i he Feisipuka ‘e he ngaahi ma’u’anga fakamatala telelouniu mo telepolitiki  ‘o pehe ko e fale ne vela ko ‘eni ‘oku lolotonga nofo ai ‘a e Fakafofonga mo hono famili pea mo ui ki he kau poupou 'o 'Akilisi ke nau langa ha palasi ke nofo ai tokua kuo vela hono nofo'anga.

Ne  hu atu ai  e kau poupou ia 'o 'Akilisi 'o nau fepatoosi mo e kau fakaanga ko 'eni 'o pehe oku fakalotokovi 'enau fakamatala pea 'oku totonu ko 'ene pehe pe ko e fakatu'utamaki 'oku hoko pea 'oku tonu ke kaunga ongo'i 'a e taha kotoa.